مرور برچسب

اقامه

آیا گفتن اذان و اقامه در نماز واجب است

آیا گفتن اذان و اقامه در نماز واجب است آیا گفتن اذان و اقامه در نماز واجب استدر نوشتار قبل « احکام جامع اذان و اقامه» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.پاسخ حجت الاسلام یوسف وند: 1- مرد و زن مستحب است…

اذان و اقامه

اذان و اقامهمسأله 916 برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیه (1) اذان و اقامه بگویند (2)، ولی پیش از نماز عید فطر و قربان (3)، مستحب است سه مرتبه بگویند «الصَّلاه» (4) و در نمازهای واجب دیگر سه مرتبه «الصَّلاه» را به قصد رجاء بگوید.…

اذان و اقامه

اذان و اقامه مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: خواندن اذان و اقامه در مسجد وقتی نماز جماعت برقرار است برای ماموم یا کسی که می خواهد نماز خود را فرادی بخواند به عنوان یک عمل مستحبی لازم است ؟ پاسخ: اذان و اقامه در چنین مواردی ساقط…