وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اقامه قبل از اذان

احکام متفرقه اذان و اقامه

احکام متفرقه اذان و اقامهمسأله 927 کسی که اذان و اقامه دیگری را می شنود (1) مستحب است هر قسمتی را که می شنود بگوید (2) ولی در حکایت اقامه که از دیگری بشنود از «حی علی الصّلاه» تا «حی علی خیر العمل» را به امید ثواب بگوید. (1)…