مرور برچسب

اعمال روز اول ذى حجه

اعمال دهه اول ماه ذيحجه در كتاب المراقبات

اعمال دهه اول ماه ذيحجه در كتاب المراقبات فصل شانزدهم : اسرار مراقبات ماه ذى حجه   رؤيت هلال و خواندن دعاى آن اولين كار مراقب است تا با يقين به زمان ، اعمال را در اوقات مخصوص آن بجا آورد. و حتى واجب است كه مراقب اين را يكى از نيازهاى مهم خود…