وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اعمال ذيحجه

نماز دهه اول ذي الحجة و واعدنا موسي

نماز دهه اول ذي الحجة و واعدنا موسي  ... مفاتيح الجنان   اعمال دهه اول آن اين ماه از ماههاى بسيار شريف است كه چون فرا مى‏رسيد،نيكان صحابه پيامبر و تابعين،اهتمام شديدى در عبادت‏ اظهار مى‏داشتند،دهه اول آن «ايّام معلومات است» كه در قرآن مجيد…