وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اعمال بدون مرجع تقلید

حكم عمل بدون تقليد از مرجع چيست

حكم عمل بدون تقليد از مرجع چيستمسأله 14 اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد (1) در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است، (2) یا عمل او (با فتوای مجتهدی که وظیفه‌اش تقلید از او بوده، یا) (3) با…