مرور برچسب

اعمال ايام البيض در اعتكاف

اعمال ايام البيض رجب

اعمال ايام البيض رجب در مفاتيح الجنان ایام البیض رجبشب سيزدهم:آگاه باش كه در هر يك از ماههاى رجب و شعبان و رمضان،در شب سيزدهم مستحب است دو ركعت نماز بگذارند به اين صورت كه در هر ركعت پس از سوره«حمد»سوره‏هاى«يس»و«تبارك»و «قل هو اللّه احد»…