باقي ماندن بر تقليد و اعلميت مرجع

باقي ماندن بر تقليد و اعلميت مرجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۳۴: من در زمان حیات امام خمینی (ره) به سن تکلیف رسیده و در بعضی از احکام از ایشان تقلید کردم، در حالی که مسأله تقلید به خوبی برایم معلوم نبود، اکنون چه تکلیفی دارم؟ ج: اگر در اعمال [...]