مرور برچسب

اعجاز

نزول قرآن در محیط افکار جاهلی و عقاید خرافی نشان از اعجاز آن است

نزول قرآن در محیط افکار جاهلی و عقاید خرافی نشان از اعجاز آن استپرسش : چگونه مى توان از معارف والای قرآنى به اعجاز آن پى برد؟ پاسخ اجمالی:  قرآن در محیطی با افکار جاهلی و عقاید خرافی نازل شد که هیچ کس توانایی نکوهش این عقیده را نداشت.…

اعجاز علمي قرآن كريم

اعجاز علمي قرآن كريم از منظر آيت الله معرفت«اعجاز علمی قرآن‏» مربوط به اشاراتی است که ازگوشه ‏های سخن حق تعالی نمودار گشته و هدف اصلی نبوده است،زیرا قرآن کتاب‏ هدایت است و هدف اصلی آن جهت‏ بخشیدن به زندگی انسان و آموختن راه ‏سعادت به او…