مرور برچسب

اعتکاف نوجوان

شرایط اعتکاف و معتکف چیست

شرایط اعتکاف و معتکف چیستاعتکاف حداقل سه روز در مسجد و همراه با روزه است.پرسش 8 .  شرايط صحت اعتكاف چيست؟ 1. معتكف عاقل باشد. 2. با قصد قربت باشد. 3. اعتكاف حداقل سه روز متوالى باشد. 4. از اذان صبح روز اول تا مغرب شرعى روز سوم در…