وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اعتماد به فهرست

آیا به ليست های انتخاباتی اعتماد کنیم

آیا به ليست های انتخاباتی اعتماد کنیم آیا به فهرست اعتماد کنیم؟ پاسخ به یک سؤال انتخاباتی براساس بیانات رهبر انقلاب‌در هر دوره از انتخابات، هنگامی که امت حزب الله می‌خواهند براساس آموزه‌های امام راحل و رهبر انقلاب به تکلیف عمل کرده و…