وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اعتكاف مسجد دانشگاه

احكام زمان و مكان اعتكاف

احكام زمان و مكان اعتكاف.در نوشتار قبل حکم«اعتکاف بعد از اذان صبح چه حکمی دارد» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید.زمان اعتكاف  پرسش 49 .  آيا در هر زمان كه بخواهيم مى ‏توانيم، معتكف شويم يا زمان خاص دارد؟ همه مراجع: در هر زمان كه…