شرايط اعتكاف و نيت معتكف

شرايط اعتكاف و نيت معتكف شریط اعتکاف مطابق نظر مراجع ا اینجا کلیک کنید و ببینید. مطابق نظر آيت الله خامنه اي اعتكاف بيمار و معذور از روزه س. آيا بيمار و کسى که روزه برايش ضرر دارد مى‌تواند معتکف شود و اگر در اعتکاف باشد و روزه بگيرد ثوابى مى‌برد؟ ج: با علم و [...]