ابراز علاقه و عشق پسر و دختر چه حكمي دارد

ابراز علاقه و عشق پسر و دختر چه حكمي دارد اظهار دوستی به جنس مخالف سوال: اظهار دوستى به جنس مخالف در اين حد كه بگويد من تو را دوست دارم، چه حكمى دارد؟ جواب: همه مراجع: اين كار جايز نيست؛ چون ترس افتادن به گناه در ميان است.[1] هدانا/تبصره: در دوران نامزدي و يا [...]