مرور برچسب

اسپرم

حکم استفاده از اسپرم اهدایی غیر همسر

حکم استفاده از اسپرم اهدایی غیر همسر حکم استفاده از اسپرم اهدایی غیر همسر1- اکثر مراجع استفاده از نطفه و اسپرم غیر همسر را جایز نمی دانند و این کار را حرام می دانند. راه دشواری که هست اینست که زن و شوهر موقتا از هم طلاق بگیرند، پس از عده…