مرور برچسب

اسراف

حکم اسراف در دور ریختنی های ناچیز غذا

حکم اسراف در دور ریختنی های ناچیز غذا مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله 593ـ گاهی دانه ای برنج به هنگام شستشوی ظروف در راه فاضلاب می ریزد آیا چنین کاری جایز است و یا اجتناب از آن ، کم باشد و یا زیاد ، واجب می باشد با علم به اینکه اجتناب از…

اسراف آب در وضو و غسل

اسراف آب در وضو و غسل اسراف در وضو پرسش 16 . آيا اسراف آب در وضو باعث بطلان مى شود؟ همه مراجع: خير موجب بطلان نمى شود؛ ولى اگر دست چپ را بيش از اندازه آب بريزد كه براى مسح، آب وضو صدق نكند و آب جديد و خارج  محسوب شود، وضو باطل مى شود.…