مرور برچسب

استمناء بنات

حكم استمناء دختران و زنان

حكم استمناء دختران و زنان در نوشتار قبل علایم خروج منی در زنان و مردان مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. استمناى بانوان پرسش 158 . آيا استمنا براى بانوان هم هست؟همه مراجع: آرى، استمنا براى بانوان نيز حرام است.. العروة…