حكم استمناء دختران و زنان

حكم استمناء دختران و زنان در نوشتار قبل علایم خروج منی در زنان و مردان مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. استمناى بانوان پرسش 158 . آيا استمنا براى بانوان هم هست؟ همه مراجع: آرى، استمنا براى بانوان نيز حرام است.[1] [1]. العروة الوثقى، ج 1، غسل الجنابه.(احكام وضو غسل و تيميم، [...]