وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

استمرار خون

شرايط خون حيض چيست

شرايط خون حيض چيست در نوشتار قبل «نشانه و انواع حیض از رساله 10 مرجع » مطرح شد حتما از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. شرايط حيض پرسش 8 . شرايط خون حيض چيست؟شرايط تحقق خون حيض عبارت است از:بلوغ، كمتر از سه…