مرور برچسب

استفراغ

آيا استفراغ نوزاد پاك است

آيا استفراغ نوزاد پاك استاستفراغ نوزاد و بزرگسال پاک است و نیاز به تطهیر شرعی ندارد.س 297: استفراغ افراد زیر از جهت پاک یا نجس بودن، چه حکمی دارد؟الف: طفل شیرخوارب: طفلی که هم شیر می‏خورد و هم غذاج: انسان بالغ‏ج:…

آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود

آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود 1-در نوشتار قبل حکم قی کردن (استفراغ) در حال روزه و حکم قضا و کفاره آن مطابق نظر ده مرجع بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر مطالعه نمایید.قى در اعتكاف  پرسش 76 .  اگر معتكف در روز به جهت…