مرور برچسب

استفراغ در روزه

قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد

قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن به معنی استفراغ و بالا آوردن هست. در نوشتار قبل حکم استفراغ در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 1-  اگر روزه دار آروغ بزند و بدون اختیار چیزی…

آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود

آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود 1-در نوشتار قبل حکم قی کردن (استفراغ) در حال روزه و حکم قضا و کفاره آن مطابق نظر ده مرجع بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر مطالعه نمایید.قى در اعتكاف  پرسش 76 .  اگر معتكف در روز به جهت…