حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه

حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه ۱- مطابق نظر آيت الله خامنه اي «استفتاء اختصاصي سايت هدانا از دفتر مقام معظم رهبري». شماره استفتاء: 552262. سوال: آیا استفاده از شیاف های رکتال (كرم مقعد ركتول) و کِرم های واژینال، مبطل روزه است؟ جواب: شياف اگر مايع نباشد؛ و کرم واژينال ،‌ براي روزه اشکال [...]