مرور برچسب

استخدام

حکم شرعی تقلب در آزمون استخدامی و دریافت حقوق از آن

حکم شرعی تقلب در آزمون استخدامی و دریافت حقوق از آنحضرت آیت الله مکارم شیرازیتکلیف افرادی که بواسطه تقلب استخدام شده اند پرسش : افرادی با تقلب کردن در مراحل استخدام، الان مشغول به کار هستند، تکلیفشان چیست و کارشان و…

حکم پارتی بازی چیست

حکم پارتی بازی چیست حکم پارتی بازی چیستپارتی بازی یکی از مصادیق شایع فساد اداری است که به تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. اگر پارتی بر خلاف قوانین باشد و موجب تضییع حقوق دیگران شود، اشکال شرعی دارد. اما اگر هر کارفرما و…

حكم معاینه عورت جهت استخدام

حكم معاینه عورت جهت استخدام حكم معاینه عورت جهت استخدامس 97: استخدام در بعضى از شرکت‏ها و مؤسسات مستلزم معاينات پزشکى است که گاهى مشتمل بر کشف عورت است. آيا اين عمل در صورت نياز جايز است؟ ج: کشف عورت در برابر شخص ديگر، هرچند لازمه…