مرور برچسب

استحاضه

اگر زن غسل استحاضه را در اعتکاف انجام ندهد

اگر زن غسل استحاضه را در اعتکاف انجام ندهدمطابق نظر آيت الله سيستاني مسأله ۱۷۴۳ - خروج از محلّ اعتکاف برای ضروراتی که چاره‌ای از آن نیست، مثل توالت کردن، جایز است و خروج از مسجد برای غسل جنابت جایز بلکه واجب است، همچنین خروج بانوان برای…

وضو و استحاضه اگر بین دو نماز خون نبیند

وضو و استحاضه اگر بین دو نماز خون نبیند مطابق نظر آيت الله سيستاني ۲پرسش: زنی که استحاضه قلیله یا متوسطه است اگر میان دو نماز یا میان طواف و نماز طواف خونی نبیند واجب است که وضو بگیرد؟پاسخ: با فرض قطع شدن خون و آلوده نشدن پنبه لازم نیست.…

اگر در استحاضه وضو و غسل را انجام ندهد

اگر در استحاضه وضو و غسل را انجام ندهددر نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 426 اگر مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او واجب می‌باشد (حتی عوض…

تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز

تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  مسأله 400 اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود (1) باید برای…

جلوگیری از خروج خون استحاضه برای نماز

جلوگیری از خروج خون استحاضه برای نماز1-در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- در مرتبط با نوشتار حاضر مطلب منتشر شده «فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و…

فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز

فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز1- در نوشتار قبل «نشانه و اعمال استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- لازم به ذکر است اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد و قطع نشود، حکم دیگری…

وارسی و تشخیص استحاضه چیست

وارسی و تشخیص استحاضه چیست 1- در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- در نوشتار قبل استفتائات مراجع درباره همین موضوع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه…

پاک شدن و اعمال استحاضه برای اولین نماز

پاک شدن و اعمال استحاضه برای اولین نماز در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  مسأله 403 زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد، فقط برای نماز اوّلی که می‌خواند، باید…

وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحب

 وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحبمسأله 402 زن مستحاضه، (1) برای هر نمازی (2) چه واجب باشد و چه مستحب، باید وضو بگیرد (3) (و نیز اگر بخواهد نمازی را که خوانده (4) احتیاطاً دوباره بخواند، یا بخواهد نمازی را که تنها خوانده است دوباره با…

آیا استحاضه قلیله غسل دارد

آیا استحاضه قلیله غسل دارد در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. آیا برای استحاضه قلیله باید غسل کرد؟. پاسخ: اسحاضه قلیله غسل ندارد. بلکه باید برای نماز فقط وضو…

چیزهایی که وضو را باطل می کند

چیزهایی که وضو را باطل می کندمسأله 323 هفت چیز (1) وضو را باطل می‌کند: اول: بول (2). دوم: غائط. سوم: باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. (3) چهارم: خوابی که به واسطه آن (4) چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش…

نزديكي در زمان استحاضه

نزديكي در زمان استحاضهاستفتاء اختصاصی سايت هدانا از دفتر حضرت آيت الله خامنه اي سوال: آيا نزديكي در زمان استحاضه جايز است؟ جواب: در استحاضه قليله اشکال ندارد .در استحاضه متوسطه و كثيره اگرغسل هاي خود را انجام بدهد ،اشکال ندارد. منبع:…

خواندن نماز آيات در استحاضه

خواندن نماز آيات در استحاضه در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مستحاضه و نماز آيات پرسش 211 . اگر بر زن مستحاضه نماز آيات واجب شود، آيا مى تواند به همان…

خواندن نماز قضا در حال استحاضه

خواندن نماز قضا در حال استحاضهدر نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مستحاضه و نماز قضا پرسش 210 . آيا زن مستحاضه مى تواند نماز قضا بخواند؟ آيا براى…

استحاضه قليله و خواندن دو نماز با يك وضو

استحاضه قليله و خواندن دو نماز با يك وضودر نوشتار قبل به صورت جامع نظر مراجع درباره فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز مطرح شد حتما در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیموردی که…