وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

استحاضه و روزه

استحاضه

استحاضهخون‌های سه گانه زنان : 1- استحاضه 2- حیض 3- نفاس 1- احکام حیض را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.استحاضـه یکی از خونهایی که از زن خارج می‌شود خون استحاضه است و زن را در موقع دیدن خون استحاضه، مستحاضه می گویند (1). (1)…