وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

استحاضه متوسطه

تغيير استحاضه متوسطه به كثيره

تغيير استحاضه متوسطه به كثيره تغيير استحاضه متوسطه پرسش 199 . اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح يا بعد از نماز ظهر و عصر به كثيره تبديل شود، تكليفش چيست؟ همه مراجع: اگر بعد از نماز صبح به كثيره تبديل شود، بايد براى نماز ظهر و…

غسل استحاضه پيش از وقت اذان

غسل استحاضه پيش از وقت اذان در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. پرسش 192 . مستحاضه كثيره يا متوسطه آيا مى تواند قبل از وقت غسل كند و با آن نمازش را بخواند؟ همه مراجع (به…

استحاضه متوسطه چیست

استحاضه متوسطه چیست استحاضه متوسطه پرسش 186 . استحاضه متوسطه چيست؟ همه مراجع (به جز مكارم): استحاضه متوسطه آن است كه هرگاه زن، پنبه را داخل كند، خون در پنبه فرو رفته و از طرف ديگر ظاهر شود ؛ ولى به دستمال و مانند آن ـ كه به طور معمول خانم ها…