وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

استحاضه كثيره

استمرار استحاضه كثيره

استمرار استحاضه كثيرهبند نیامدن خون استحاضه هنگام غسل پرسش :دختر مستحاضه کثیره ای که هنگام غسل خون بند نمی آید و حالت اورژانسی دارد برای غسل و نماز چه باید بکند؟پاسخ :هرگاه خون به بیرون جریان دارد چنانچه براى او ضرر نداشته باشد باید پیش…

فاصله بين نمازها در استحاضه كثيره

فاصله بين نمازها در استحاضه كثيره در نوشتار قبل به صورت جامع نظر مراجع درباره فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز مطرح شد حتما در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. فاصله انداختن بين نمازها پرسش 191 . در استحاضه كثيره،…

وظيفه استحاضه كثيره

وظيفه استحاضه كثيره وظايف مستحاضه كثيره پرسش 190 . وظيفه مستحاضه كثيره چيست؟ همه مراجع (به جز مكارم): مستحاضه كثيره چند وظيفه دارد:براى هر نماز بايد پنبه (نوار بهداشتى) را عوض كند. بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده،…

استحاضه كثيره چيست

استحاضه كثيره چيست استحاضه كثيره پرسش 189 . استحاضه كثيره چيست؟ همه مراجع: استحاضه كثيره آن است كه هرگاه زن پنبه را داخل كند، خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال و مانند آن برسد. . توضيح المسائل مراجع، م 393 و وحيد، توضيح المسائل، م 399 و…