وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

استحاضه قلیله به متوسطه

تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز

تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  مسأله 400 اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود (1) باید برای…