مرور برچسب

استحاضه قليله

استحاضه قليله و خواندن دو نماز با يك وضو

استحاضه قليله و خواندن دو نماز با يك وضودر نوشتار قبل به صورت جامع نظر مراجع درباره فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز مطرح شد حتما در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیموردی که…

تغيير استحاضه قليله به متوسطه یا کثیره

تغيير استحاضه قليله به متوسطه یا کثیره1-در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  2- از اینجا کلیک کنید و متن رساله مراجع را درباره حکم تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز را…

وظيفه مستحاضه قليله

وظيفه مستحاضه قليله وظايف مستحاضه قليله پرسش 182 . وظيفه مستحاضه قليله چيست؟ همه مراجع: مستحاضه قليله سه وظيفه دارد:براى هر نماز (در صورت خون ديدن) يك وضو بگيرد؛ به عنوان مثال براى نماز ظهر يك وضو و براى نماز عصر وضوى ديگر. براى هر…

استحاضه قليله چيست

استحاضه قليله چيست در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. استحاضه قليله پرسش 181 . استحاضه قليله چيست؟ همه مراجع (به جز مكارم): استحاضه قليله آن است كه هرگاه زن پنبه را…