وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

استحاضه در ماه رمضان

حكم روزه بدون غسل استحاضه

حكم روزه بدون غسل استحاضه روزه بدون غسل پرسش 216 . اگر در ماه رمضان خانمى كه استحاضه اش متوسطه است، غسل را به جا نياورد، حكم روزه اش چيست؟ آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل، نورى و وحيد: روزه اش باطل است و بايد بعد از ماه رمضان قضا كند. آيات…