وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اسباب و اثاثیه

خمس وسایلی که استفاده نشده است

خمس وسایلی که استفاده نشده است خمس وسایلی که استفاده نشده است خمس وسایل منزل پرسش 81 . به جهت نياز وسايلى خريده ام؛ ولى با اينكه بيش از يك سال از خريد آنها مى گذرد هيچ استفاده اى نكرده ام، آيا به اينها خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع (به جز…