مرور برچسب

ازدواج هاي حرام

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد ازدواج هاى حرام پرسش 158 . ازدواج هاى حرام و ممنوع كدام است؟ازدواج با افراد زير حرام است:1. محارم،2. زن شوهردار،3. خواهرزن،4. زن عده دار،5. خواهر و مادر و دختر لواط دهنده،6. كافر…