وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ازدواج موقت بدون اذن پدر

تکلیف عقد موقت خوانده شده بدون اذن پدر

تکلیف عقد موقت خوانده شده بدون اذن پدر تکلیف عقد موقت خوانده شده بدون اذن پدر 1- در نوشتار قبل حکم اذن پدر در ازدواج موقت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.2-در نوشتار قبل «عده وطی به شبهه چیست» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در…