وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ازدواج مجدد مردان متاهل

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر ازدواج مجدد پرسش 35 . آيا مرد متأهل، مى تواند بدون اجازه همسرش، با زن ديگرى ازدواج موقّت يا دائم كند؟ همه مراجع: آرى، مى تواند و اجازه همسر اول لازم نيست.هدانا/ تبصره: در ازدواج مجدد شوهر تنها در صورتي…