قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

ازدواج سفید

صفحه اصلی/برچسب:ازدواج سفید

حکم شرعی ازدواج سفید چیست

حکم شرعی ازدواج سفید چیست حکم شرعی ازدواج سفید چیست متاسفانه ارتباط نامشروعی به نام ازدواج سفید از فرهنگ غرب در میان برخی از هوس بازان در جامعه ما رواج یافته که نوعی «زیست سیاه» است، که سر انجام خوشی هم نخواهد داشت و ضربات و آثار مخرب چنین ارتباطاتی تا مدتها گریبانگیر این افراد [...]