مرور برچسب

ازدواج با مسیحی

حکم ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب

حکم ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب نظر سایر مراجع عظام تقلید را از اینجا کلیک کنید و بخوانید. ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب 989 - حکم ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب چیست؟پاسخ صحیح و مکروه است…

اذن پدر در ازدواج موقت با دختر مسیحی

اذن پدر در ازدواج موقت با دختر مسیحی مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: آيا متعه با يك زن جوان مسيحى بدون اجازه والدينش جايز است؟ج)نكاح موقّت با دختر مسيحى اشكال ندارد ولى اگر باكره باشد بنابر احتياط اذن پدر شرط است. منبع: سایت هدانا…

ازدواج موقت با زن مسیحی که از شوهر جدا شده

ازدواج موقت با زن مسیحی که از شوهر جدا شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازی «استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی» سوال: در خارج از کشور زندگی می کند آیا می شود با زنی با مشخصاتی مانند زنی مسیحی که حدود یک…

حکم ازدواج با مسیحی

حکم ازدواج با مسیحی در نوشتار قبل به صورت مفصل حکم ازدواج با غیر مسلمان از نظر مراجع عظام تقلید بیان شد، می توانید در تکمیل بحث از اینجا مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیازدواج مرد شیعه با اهل کتاب. پرسش : آیا ازدواج مرد شیعه…

ازدواج مسلمان با غير مسلمان

ازدواج مسلمان با غير مسلماندر نوشتار قبل حکم ازدواج موقت (متعه) با غیر مسلمان بیان شد، برای تکمیل بحث از اینجا مطالعه نمایید.اشاره مسأله 2397 زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر (1) در آید، مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره غیر…