وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ازدواج اجباری

حکم شرعی ازدواج اجباری

حکم شرعی ازدواج اجباری ازدواج اجبارى پرسش 57 . پدر و مادرم مرا به ازدواج با پسرى در آورده اند؛ در حالى كه هيچ گونه رضايتى به آن ندارم، تكليف ازدواج ما چگونه است؟ همه مراجع: رضايت زن و مرد به ازدواج شرط است و بدون آن عقد صحيح نيست. پرسش 58 .…