مرور برچسب

ازاله بکارت

ادعای ازاله بکارت نسبت به مرد اجنبی

ادعای ازاله بکارت نسبت به مرد اجنبیحضرت آیت الله مکارم شیرازیاحکام مدعی و منکر در ازاله بکارت پرسش : زنى ادّعاى ازاله بکارت توسّط مرد اجنبى را دارد، و مرد منکر آن است. در این حالت، آیا براى ثبوت امورى نظیر ارش البکارة و مهر المثل (با…

نزدیکی در دوران نامزدی و مهریه

نزدیکی در دوران نامزدی و مهریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیارش البکارة در صورت از بین رفتن بکارت در عقد موقت پرسش :چنانچه دختر باکره ی ۲۸ ساله ای بدون اذن پدر عقد انقطاع منعقد نماید و با رضایت و بدون هیچگونه فریبی حاضر به تمکین شود و در…