وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ارگ

حکم خرید و فروش ارگ

حکم خرید و فروش ارگحضرت آیت الله مکارم شیرازیخرید و فروش آلات موسیقی پرسش : آیا خرید و فروش آلات موسیقی مخصوصا ارگ حرام است؟ در صورتی که حلال باشد آن را برای من بفرمائید.پاسخ : آلاتی که بیشتر از آن برای موسیقی های حرام استفاده…

خرید و فروش آلات لهو مثل ابزار موسیقی

خرید و فروش آلات لهو مثل ابزار موسیقی خرید و فروش آلات لهو مثل ابزار موسیقیمسأله 2067 خرید و فروش آلات لهو (1) مثل تار و ساز، حتی سازهای کوچک، حرام است (2). (1) (گلپایگانی): آلات لهو و لعب ... (2) (زنجانی): و امّا آلات مشترک مثل…