مرور برچسب

ارضا تلفنی

ارضا جنسی همسر از طریق تلفن و چت

ارضا جنسی همسر از طریق تلفن و چت ارضا جنسی همسر از طریق تلفن و چت چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام یوسف وند:  زن وشوهر می توانند لذتهای مشروع را از هم ببرند، بر همین اساس می توانند تلفنی یا با چت کردن حرفهای عاشقانه داشته باشند و اگر خود به…