مرور برچسب

ارث بچه صیغه

ارث فرزند در ازدواج موقت

ارث فرزند در ازدواج موقتحضرت آیت الله مکارم شیرازیارث همسر و فرزندان در ازدواج موقت  پرسش :اگر در ازدواج موقّت فرزندى متولّد شود از پدر و مادر و بستگان خود ارث‏ مى‏برند؟پاسخ :فرزندانى که از آن متولد مى‏ شوند تمام حقوق فرزندى را…

ارث زن و فرزند در ازدواج موقت

ارث زن و فرزند در ازدواج موقت ارث زن و فرزند در ازدواج موقت ارث و عقد موقت پرسش 204 . آيا در ازدواج موقت زن و شوهر از يكديگر ارث مى برند؟همه مراجع: خير، از يكديگر ارث نمى برند.. توضيح المسائل مراجع، م 2425 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م…