حق ارتفاق چیست و چه حکمی دارد

حق ارتفاق چیست و چه حکمی دارد حق ارتفاق چیست و چه حکمی دارد ارتفاق در لغت به معنای رفاقت كردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از حق كسي در ملك ديگري، براي كمال استفاده از ملك خود است. حضرت آیت الله مکارم شیرازی پشیمانی از حق ارتفاق پرسش : زید با رضایت و [...]