وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ارتفاق

حق ارتفاق چیست و چه حکمی دارد

حق ارتفاق چیست و چه حکمی دارد حق ارتفاق چیست و چه حکمی داردارتفاق در لغت به معنای رفاقت كردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از حق كسي در ملك ديگري، براي كمال استفاده از ملك خود است.حضرت آیت الله مکارم شیرازیپشیمانی از حق ارتفاق…