وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ارتباط نامشروع

رابطه با خواهر زن و حرام شدن با همسر

رابطه با خواهر زن و حرام شدن با همسر رابطه با خواهر زن و حرام شدن با همسردر نوشتار قبل «حکم ازدواج و رابطه با خواهر زن» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.سوال: آیا این حرف درست است که اگر شخصی با خواهر…