وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اذان مغرب

آیا افطار پس از غروب و قبل از مغرب صحیح است

آیا افطار پس از غروب و قبل از مغرب صحیح است مطابق نظر آيت الله خامنه اي«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری» پرسش: افطار پس از غروب آفتاب و قبل از مغرب چه حکمی دارد؟پاسخ: حکم افطار عمدی را دارد و روزه…

خوردن روزه بنا بر گفته کسی که گفته اذان مغرب شده

خوردن روزه بنا بر گفته کسی که گفته اذان مغرب شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم افطار به واسطه سخن انسان غير قابل اعتماد پرسش : چنانچه فرد روزه دار به گفته ی شخصی که مورد اطمینان نبوده و گفته غروب شده است، اعتماد کرده و روزه ی خود را…

به گفته كسي قبل يا بعد از اذان افطار كند

به گفته كسي قبل يا بعد از اذان افطار كندمسأله 1673 اگر به گفته کسی که می گوید مغرب شده افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و کفاره بر او واجب می شود. ولی اگر خبر دهنده عادل بوده فقط قضای آن روز واجب است. (خوئی، تبریزی، مکارم:)…

خواندن نماز مغرب يا افطار كردن

خواندن نماز مغرب يا افطار كردنمسأله 1750 مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را (1) پیش از افطار کردن بخواند. ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند ولی به قدری که ممکن…

وقت نماز

وقت نمازمطابق نظر آيت الله خامنه اي س 345: دليل مذهب شيعه در مورد وقت نمازهاى روزانه چيست؟ همانگونه که مى‏دانيد اهل سنت، با داخل شدن وقت نماز عشا، نماز مغرب را قضا مى‏دانند و همچنين در مورد نماز ظهر و عصر هم به همين ترتيب است. لذا معتقدند…