قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

اذان در سفر

صفحه اصلی/برچسب:اذان در سفر

در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند

در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند مسأله 1367 مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، باید (1) نماز را تمام بخواند و کسی که مسافر نیست، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت [...]

Code Center