قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

اذان در جماعت

صفحه اصلی/برچسب:اذان در جماعت

گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت

گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت [ اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند] مسأله 923 اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند (1)، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید (2). (1) (مکارم:) برای همه کافی است و بقیه [...]