وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اذان در جماعت

گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت

گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعتمسأله 923 اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند (1)، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید (2). (1) (مکارم:) برای همه کافی است و بقیه بنا بر احتیاط واجب باید…