مرور برچسب

اذان تلویزیون

آیا شنیدن اذان از رادیو و تلویزیون کفایت می کند

آیا شنیدن اذان از رادیو و تلویزیون کفایت می کندحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم کفایت اذان رادیو و تلویزیون پرسش : آیا شنیدن اذان از رادیو و تلویزیون کفایت می کند؟ پاسخ : شنیدن اذان از رادیو و مانند آن براى نماز کافى نیست، بلکه خود…

خوردن سحری تا پایان اذان صبح

خوردن سحری تا پایان اذان صبح در نوشتار قبل خواندن نماز بلافاصله پس از پخش اذان مطرح شد، از اینجا کلیک کنید.  1-روزه دار باید احتیاط کند و هنگام اذان صبح که مطابق محاسبات نجومی و مورد اطمینان اهل فن می باشد و صدا وسیما نیز بر اساس آن اذان را…