حكم شرعي ايستاده ادرار كردن

حكم شرعي ايستاده ادرار كردن 1-در نوشتار قبل نظر مراجع درباره رعایت قبله هنگام تخلی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- روش صحیح طهارت در دستشویی را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.   مطابق نظر آيت الله خامنه اي برخی از مکروهات تخلی ۱. ایستاده ادرار کردن. ۲. ادرار کردن [...]