مرور برچسب

ادرار شتر

حکم خوردن ادرار شتر

حکم خوردن ادرار شترحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم بول شتر پرسش : در مفاتیح الجنان بیان شده که روزی فردی در نزد امام جعفر صادق (علیه السلام) از تنگی نفس می نالید و حضرت برای درمان او بول شتر را تجویز می کند، مگر بول شتر نجس نیست و خوردن…