وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اختلاط دانشجو

حكم اختلاط دختر و پسر در دانشگاه

حكم اختلاط دختر و پسر در دانشگاه-تذكر : اختلاط زن و مرد در محيط كار و اختلاط در مهماني هاي فاميلي به صورت جداگانه مطرح شده است.اختلاط دانشجويان پرسش 92. آيا در محيط دانشگاهى اختلاط بين پسران و دختران، اشكالى دارد؟ همه مراجع (به جز…