فرق بین حرام است و جایز نیست در چیست

فرق بین حرام است و جایز نیست در چیست فرق بین حرام است و جایز نیست در چیست مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 51: فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟ ج: در مقام عمل بين آنها فرقى نيست. اجوبه الاستفتائات. حضرت آیت الله مکارم شیرازی معنی عبارت "جایز نیست"[اصطلاحات فقهی [...]