وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

احکام زکات فطره

زكات فطره در چه اموري بايد استفاده شود

زكات فطره در چه اموري بايد استفاده شودنكته: برخي از مراجع مصرف فطريه را همانند مصرف زكات، در هشت مورد جايز مي دانند اما برخي ديگر، فقط مصرق برای فقرا جايز مي دانند.مصرف زکات فطره مسأله 2014 اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که…

دادن فطريه قبل از عيد فطر چه حكمي دارد

دادن فطريه قبل از عيد فطر چه حكمي دارد1-وقت پرداخت فطريه بعد از حلول ماه شوال مي باشد. شما مي توانيد از اينجا زمان دقيق پرداخت فطريه را ببينيد. 2- حکم پرداخت فطریه بعد از روز عید فطر را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله…